Contact

Secretariaat
www.filmclublimburgnoord.nl
info@filmclublimburgnoord.nl
banknummer: IBAN NL70 RABO 0120 8332 47
kamer van koophandel: 83431837

Bestuurssamenstelling
Arie Stas, voorzitter
Jan van den Broek, secretaris
Piet Oomen, penningmeester
Jan Drissen, bestuurslid
Gérard Koenen, bestuurslid

Clubavonden
Zalencentrum “de Wingerd“
Maasbreeseweg 2
5975 BN Sevenum

Privacy/AVG: Uw gegevens worden enkel bewaard conform wettelijke richtlijnen.
Indien u uw lidmaatschap beëindigt, worden alle gegevens verwijderd.