Contact

Secretariaat
www.filmclublimburgnoord.nl
info@filmclublimburgnoord.nl
banknummer: NL90 RABO 0370 9765 84
kamer van koophandel: 83431837

Bestuurssamenstelling
Arie Stas, voorzitter
Jan van den Broek, secretaris
Piet Oomen, penningmeester
Jan Drissen, bestuurslid
Gérard Koenen, bestuurslid

Clubavonden
Zalencentrum “de Wingerd“
Maasbreeseweg 2
5975 BN Sevenum