Archief

Verslag van de clubavond van 12 juli 2022 in De Wingerd in Sevenum

Aanwezig: Ine Bouten, Jan van den Broek, Hay Christiaens, Jan Drissen Peter Klaessens, Gérard Koenen, Ria Linders, Jac Marcellis, Piet Oomen, Hay Peeters, Henk Roodbeen, Martien van Staveren, Wijnand Vermeulen.

Afgemeld:  Michel de Heer, Thuur van den Heuvel, Theo Linssen, Jacqueline Martens, Arie Stas, Grad Verhaegh, Jan Verweij. Gijs Vissers.

 1. Opening door de voorzitter

Vanwege vakantie zitten Gérard en Jan beurtelings de vergadering voor.

Over de opzet van de avond bij het bezoek van Venlo worden de volgende voorstellen gedaan:

 • Hay heeft de film over het maken van een interview: De Rookmelder
 • Hay heeft een film over hoe gebruik van ritme in muziek met beeldwisselingen: Salzburg
 • Piet heeft een tweetal films over de activiteiten van onze filmclub
 • Gérard stelt voor de film “the making of… Cold Kees” met aansluitend deze film “Cold Kees”  te vertonen
 • Mogelijk een van de prijswinnende films van het laatste Limburg Filmfestival voor amateurs.

We moeten zorgen dat we ongeveer 1,5 uur aan films hebben. Het verzoek aan eenieder om de titels van de film, korte inhoudsbeschrijving en duur in minuten te sturen naar het secretariaat.

Op de site van VSVC-Venlo (jouwweb.nl) kunnen we alvast kennismaken met de Venlose filmclub.

 • Film Ine Bouten:

Ine heeft een film gemaakt over het afbreken van de basisschool te Meterik (24 minuten).

Opgemerkt wordt dat de film veel korter moet kunnen. Misschien door af en toe de beelden versneld af te spelen. Afwisselen met (historische) foto’s is ook een optie.

 • Film Jac Marcellis:

Vakantiefilm van Jac over Curaçao  (17 minuten). De film zat goed in elkaar, voice over van Truus was erg helder, kort en krachtig. Bijzonder was het geluid bij de dolfijnen. Jac heeft gebruik gemaakt van dolfijnengeluid, opgenomen uit Google.

 • Films Martien van Staveren:

Martien laat een paar voorbeelden van een interview zien in de film. Hij heeft de band “Predelection” uit Horst, waarbij alle bandleden geïnterviewd worden. Door na afloop van het interview nog een stuk optreden op te nemen, kon hij daarmee muziek onder het interview zetten.

Daarna liet hij enkele korte fragmenten laten zien van het optreden van harmonie “Euterpe” uit Venray in de schouwburg. Dit was opgenomen met 7 camera’s, waarvan enkele met bezetting en de overige stilstaand. Het monteren van de verschillende sporen deed hij per spoor, beginnend van boven naar onderen.

 • Films Wijnand Vermeulen:

Wijnand laat een film zien van de presentatie “Wonen met gemak” van 4 minuten over de mogelijkheid om langer thuis te wonen door een woningscan te laten uitvoeren. Gesprekken tussen ouderen met degene die de scan ging uitvoeren en een bijeenkomst voor ouderen over de woningscan. De kunst om filmbeelden vloeiend over te laten gaan, kan ondervangen worden met opnames die vooraf of achteraf gemaakt zijn, over gedeeltes van de interviews te plaatsen. De tip wordt gegeven met de insertknop films of foto’s in te voegen.

Verder laat hij een drone film zien in de winter met rijp aan de bomen van ca. 6 minuten. Er wordt geconstateerd dat nu, behalve Thuur, ook Wijnand over een drone beschikt. Hij heeft prachtige beelden geschoten van het Peellandschap achter zijn huis in Helenaveen op winterdag.

 • Film Gérard

Gérard laat een promotiefilmpje zien van 2 minuten over de Hogeschool Leiden. Verder heeft hij een animatiefilm gemaakt van de kerk van Meterik, waar in oktober een concert van fanfare Meterik plaatsvindt met projectie van film op de kerkramen. Gérard heeft opdracht gekregen om films bij elkaar te vergaren rond het thema van dit concert o.a. over de tweede wereldoorlog.

 • Film Hay

In deze film laat Hay zien hoe een interview opgenomen is en hoe de opstelling van de interviewer tegenover de geïnterviewde is.

 1. Verslag van de clubavond van 7 juni 2022

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld

 • Volgende clubavond 23 augustus ?

Omdat de Wingerd gedurende de bouwvakvakantie gesloten is van 8 tm 26 augustus kunnen we niet terecht op 23 augustus. Het idee is nu om op 23 augustus in het KBO-home onze bijeenkomst te houden. Het verzoek is voorgelegd aan de KBO, die ons daar nog eerst toestemming voor moeten geven.

Als het daar niet kan, wijken we uit naar een week verder, dus op dinsdag 30 augustus. In dat geval zullen we de Venlose filmclub dit moeten laten weten.

 • Mededelingen/post
 • Gebruikersbijeenkomst over De Wingerd op maandag 20 juni, 19.30 uur. Op deze avond zijn de gebruikers, waaronder ook onze filmclub, bij gepraat over wat tot nu toe gedaan is. Er is nog steeds geen beheerder gevonden. Wel zijn er 4 personen uit Sevenum bereid om in een stichting plaats te nemen, die dan de functie van het facilitair bedrijf overnemen en ook de taak op zich nemen om een nieuwe beheerder aan te zoeken. Vanuit de gemeente is toegezegd dat alles mogelijk is van exploitant tot commercieel beheerder. Voorlopig wordt het beheer waar genomen door Dion Jacobs, voorheen werkzaam bij “t Gasthoês”.
 • De filmclub is ook dit jaar weer aangemeld om mee te doen aan de  Rabobank Clubsupportactie  Stemmen kan vanaf 5 september t/m 27 september 2022.
 • Er komt een nieuwe subsidieverordening in de gemeente Horst aan de Maas. Inmiddels is het concept van het nieuwe subsidiekader voor vrijwilligersinstellingen klaar. De gemeente wil nu de verenigingen bijpraten op do 21 juli in De Torrekoel Kronenberg om 19.30 uur of  op woensdag 20 juli in De Leste Geulde in Horst. Arie zal in Horst deze bijeenkomst bijwonen. Aanmelden: Dorpsdialoog subsidiekaders | Gemeente Horst aan de Maas
 • Arie heeft projectsubsidie aangevraagd voor het maken van een documentaire over verzetsstrijder Sef van Megen uit Broekhuizen.

De punten 12 tm 16 zijn niet verder aan de orde geweest vanwege het late tijdstip.

 • Terugblik op de Limburgse filmdag

Op zaterdag 18 juni vond de Limburgse Filmdag voor amateurfilmers plaats.

Arie, Gérard en Thuur waren vertegenwoordigd met hun films. Een terugblik op hoe een en ander gegaan is en de uitslagen van deze dag.

Uitslag van onze leden:

ThuurBidden zonder woorden 
ArieTeveel 
ThuurZijn leven, onze vrijheid 
GérardTypisch IrisNon fictie: brons
ArieEl fin del MundoNon fictie: brons

Bedoeling was om het juryverslag van de films van Thuur en Gérard door te spreken, maar dat is niet aan de orde gekomen, zoals aangegeven.

 • Terugblik filmavond met Urbain Appeltans

Wat vonden we van deze avond ? Wat hebben we geleerd van Urbain ?

Enkele leden hebben een bezoek gebracht aan de Videoclub uit Deurne in het kader van de jaarlijkse uitwisseling. Reacties op dat bezoek.

 • Documentaire zangkoren (non-fictiegroep)

Gezien het late tijdstip niet verder besproken. Wel is de bedoeling dat de groep op dinsdag 28 juli bij elkaar komt. Er is nog geen locatie bekend. Wie wil zich als gastheer opwerpen?

Jan constateert dat hij teveel energie moet steken in het activeren van de groep. Bedoeling zou zijn om op 14 juli buitenopnames te maken van o.a. het oorlogsmonument in Sevenum, de kerk, De Wingerd en huize Paluda. Ook moeten de opnames nog gemaakt worden voor de interviews van twee koorleden. Hij zal e.e.a. uitwerken en naar de betreffende personen (die bij de non fictie groep zitten) doorsturen.

 • Rondvraag 

Jan heeft een verzoek gekregen van Stichting Molen Eendracht Maakt Macht uit Meterik of wij een film willen maken van het werk van de molen en hun vrijwilligers. Gérard zal contact opnemen met Richard Couwenberg op telefoon 06-50448383.

Verslag van de clubavond van 7 juni 2022

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld

 1. Volgende clubavond 23 augustus ?

Omdat de Wingerd gedurende de bouwvakvakantie gesloten is van 8 tm 26 augustus kunnen we niet terecht op 23 augustus. Het idee is nu om op 23 augustus in het KBO-home onze bijeenkomst te houden. Het verzoek is voorgelegd aan de KBO, die ons daar nog eerst toestemming voor moeten geven.

Als het daar niet kan, wijken we uit naar een week verder, dus op dinsdag 30 augustus. In dat geval zullen we de Venlose filmclub dit moeten laten weten.

 1. Mededelingen/post
 2. Gebruikersbijeenkomst over De Wingerd op maandag 20 juni, 19.30 uur. Op deze avond zijn de gebruikers, waaronder ook onze filmclub, bij gepraat over wat tot nu toe gedaan is. Er is nog steeds geen beheerder gevonden. Wel zijn er 4 personen uit Sevenum bereid om in een stichting plaats te nemen, die dan de functie van het facilitair bedrijf overnemen en ook de taak op zich nemen om een nieuwe beheerder aan te zoeken. Vanuit de gemeente is toegezegd dat alles mogelijk is van exploitant tot commercieel beheerder. Voorlopig wordt het beheer waar genomen door Dion Jacobs, voorheen werkzaam bij “t Gasthoês”.
 3. De filmclub is ook dit jaar weer aangemeld om mee te doen aan de  Rabobank Clubsupportactie  Stemmen kan vanaf 5 september t/m 27 september 2022.
 4. Er komt een nieuwe subsidieverordening in de gemeente Horst aan de Maas. Inmiddels is het concept van het nieuwe subsidiekader voor vrijwilligersinstellingen klaar. De gemeente wil nu de verenigingen bijpraten op do 21 juli in De Torrekoel Kronenberg om 19.30 uur of  op woensdag 20 juli in De Leste Geulde in Horst. Arie zal in Horst deze bijeenkomst bijwonen. Aanmelden: Dorpsdialoog subsidiekaders | Gemeente Horst aan de Maas
 5. Arie heeft projectsubsidie aangevraagd voor het maken van een documentaire over verzetsstrijder Sef van Megen uit Broekhuizen.

De punten 12 tm 16 zijn niet verder aan de orde geweest vanwege het late tijdstip.

 1. Terugblik op de Limburgse filmdag

Op zaterdag 18 juni vond de Limburgse Filmdag voor amateurfilmers plaats.

Arie, Gérard en Thuur waren vertegenwoordigd met hun films. Een terugblik op hoe een en ander gegaan is en de uitslagen van deze dag.

Uitslag van onze leden:

ThuurBidden zonder woorden 
ArieTeveel 
ThuurZijn leven, onze vrijheid 
GérardTypisch IrisNon fictie: brons
ArieEl fin del MundoNon fictie: brons

Bedoeling was om het juryverslag van de films van Thuur en Gérard door te spreken, maar dat is niet aan de orde gekomen, zoals aangegeven.

 1. Terugblik filmavond met Urbain Appeltans

Wat vonden we van deze avond ? Wat hebben we geleerd van Urbain ?

 1. Terugblik bezoek aan Videoclub Deurne

Enkele leden hebben een bezoek gebracht aan de Videoclub uit Deurne in het kader van de jaarlijkse uitwisseling. Reacties op dat bezoek.

 1. Documentaire zangkoren (non-fictiegroep)

Gezien het late tijdstip niet verder besproken. Wel is de bedoeling dat de groep op dinsdag 28 juli bij elkaar komt. Er is nog geen locatie bekend. Wie wil zich als gastheer opwerpen?

Jan constateert dat hij teveel energie moet steken in het activeren van de groep. Bedoeling zou zijn om op 14 juli buitenopnames te maken van o.a. het oorlogsmonument in Sevenum, de kerk, De Wingerd en huize Paluda. Ook moeten de opnames nog gemaakt worden voor de interviews van twee koorleden. Hij zal e.e.a. uitwerken en naar de betreffende personen (die bij de non fictie groep zitten) doorsturen.

 1. Rondvraag 

Jan heeft een verzoek gekregen van Stichting Molen Eendracht Maakt Macht uit Meterik of wij een film willen maken van het werk van de molen en hun vrijwilligers. Gérard zal contact opnemen met Richard Couwenberg op telefoon 06-50448383.